Et lån uten sikkerhet krever ikke pant i fast eiendom

En av årsakene til at det går raskt å få forbrukslån er at bankene ikke krever sikkerhet. Det betyr at du ikke trenger å eie for eksempel din egen bolig for å få låne. Her tar vi for oss hvorfor bankene dropper dette kravet, og hvilke praktisk betydning det har for deg som søker om lån.

Derfor kreves det ikke sikkerhet

Å kreve pantesikkerhet for et forbrukslån er i utgangspunktet lite praktisk. De fleste lån er på summer som ikke forsvarer alt tilleggsarbeidet med som forbindes med pant. Når banken tar for eksempel en bolig eller en bil i pant for et lån, må pantet tinglyses. Dette gjøres i eiendomsregisteret (bolig, hytte, tomt, annen eiendom), eller i løsøreregisteret om det er bil, båt eller et annet verdifullt objekt. Tinglysning er en prosess som tar tid og koster penger.

Det koster også penger å ha ansatte som er involvert i verdivurdering og andre praktiske spørsmål omkring en pantesikring. For at de som tilbyr forbrukerfinansiering skal kunne operere like raskt og effektivt som de gjør, må det nødvendigvis være lite komplisert å få låne.

Et forbrukslån er imidlertid ikke ren hasard fra bankenes side.

Du blir kredittsjekket nøye

At søkeren ikke trenger å stille med pantesikring betyr ikke at bankene er rause eller naive.

De sikrer seg blant annet ved å redusere risikoen for at lånet misligholdes, gjennom en grundig kredittvurdering. Nå som det innføres nytt gjeldsregister (muligens før utløpet av året) vil denne prosessen bli enda mer detaljert og forutsigbar. Forslaget er ikke nytt, og ble vurdert av HiOA allerede i perioden 2014-2015.

I den prosessen innhentes all offentlig tilgjengelig informasjon om inntekt, gjeld, betalingshistorikk, og så videre. Mer informasjon om prosessen finner du på en forbrukslån markedsplass, hvor de lister opp ulike fordeler og ulemper med kredittløsningen.

I vurderingen tar bankene ikke bare hensyn til sine egne retningslinjer, men også ganske strenge krav som stilles av Finanstilsynet. Totalt gir dette et relativt godt grunnlag for å vurdere om en søker er kvalifisert til å få lån.

Bankene sikrer seg også økonomisk

Bankene sikrer seg i tillegg ved å beregne omtrent hvor store prosentvise tap de kan regne med på lånene sine. Tapsprosenten kompenseres deretter ved å øke inntektene noe på lån som ikke misligholdes. At banker har en høy tapsprosent på forbrukslån er ingen hemmelighet, og statistikk omkring mislighold fra 2004 vitner om akkurat det samme.

Hadde alle betalt lånene sine som avtalt, kunne vi alle regnet med litt lavere renter. Dette fungerer på samme vis som en hvilken som helst forsikringsordning.

Praksisen er ikke unik for banker som tilbyr forbrukslån. Det samme prinsippet gjelder i sparebanker som yter boliglån, forretningsbanker som yter lån til investorer, og så videre.

Dette fører til avslag på søknaden

Bankenes krav til de som søker om forbrukslån kan ses på som todelte. Først og fremst stilles det enkle krav til alder, inntekt og bosted eller nasjonalitet. Om søkeren ikke oppfyller disse kravene, blir det normalt avslag på søknaden.

Den andre delen går på søkerens betalingsevne og betalingshistorikk. For å få låne må søkeren ha god nok inntekt i forhold til gjeld. Er gjeldsgraden mer enn fem ganger årsinntekten, skal bankene normalt avslå søknaden. I noen tilfeller betyr dette at søkeren kan få tilbud om en lavere lånesum enn det han eller hun spurte om.

Det viktigste kriteriet når det gjelder betalingshistorikken er at bankene ikke låner til personer med registrerte betalingsanmerkninger.

Alternativer til pant

Betalingsanmerkninger eller mangel på inntekt er det som oftest fører til avslag på søknader om forbrukslån. Å ikke ha tilstrekkelig inntekt kan løses ved at søkeren har en såkalt medlånstaker.

Dette er da en person som man låner sammen med, og som følgelig har likt juridisk ansvar for lånet. Det vanligste er at en medsøker er samboer eller ektefelle. I dag aksepterer de fleste banker medlånstaker.

Noen banker kan også akseptere at låntakeren stiller med kausjonist. Dette betyr at en annen person stiller garanti for at lånet tilbakebetales i henhold til låneavtalen. Å være kausjonist er imidlertid risikabelt, og ikke å anbefale i mange tilfeller. Det kan få svært uheldige konsekvenser for kausjonisten dersom lånet misligholdes.

Unntakene som bekrefter regelen

Overskriften på denne artikkelen er en smule misvisende. Det finnes faktisk forbrukslån med sikkerhet. For eksempel tilbyr mange sparebanker såkalte lån til forbruk som de kaller rammelån. Sikkerheten for slike lån hentes fra et eksisterende pant i bolig. Således tilbys disse lånene kun til bankens kunder som allerede har boliglån.

I tillegg finnes det banker som tilbyr rene forbrukslån og løsninger for refinansiering . Dette er banker som spesielt henvender seg til personer som vil refinansiere annen gjeld, men som ikke får låne på grunn av betalingsanmerkninger og inkassosaker. Har personen mulighet til å stille med pant, får de ofte låne i disse spesialbankene. De mest kjente er Bank2, Bluestep Bank og Svea Finans.