Derfor velger så mange nordmenn å finansiere egenkapitalen med forbrukslån

Å skaffe egenkapital til bolig kan ta lang tid. I Norge har vi flere ordninger som skal gjøre det lettere for unge å etablere seg, blant annet Boligsparing for Unge (BSU). Likevel er det mange som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, selv om de har inntekt nok til å betjene et boliglån. Kravet til egenkapitalen er den store bøygen.

Kravet til egenkapital

I dag må du stille med 15% i egenkapital når du kjøper en bolig. For kjøp av såkalt sekundærbolig, for eksempel utleieleilighet, er kravet det samme, unntatt i Oslo. Der må du ha 25% egenkapital for å få låne til en eiendom du ikke skal bo i selv.

Kravet til egenkapital er imidlertid ikke det eneste som kan gjøre det vanskelig å skaffe seg husvære. Bankene må i tillegg vurdere om søkeren har god nok økonomi til å klare rentene og avdragene på boliglånet.

Dette avgjør om du får låne

Alle banker, uansett hvilken type lån det er snakk om, må forholde seg til Finanstilsynets regler når de yter et lån. Dette går primært på at banken skal sikre seg at du klarer å betjene lånet, og med lavest mulig risiko for at du får gjeldsproblemer. Her er det de må vurdere:

  • Belåningsgrad – hvor mange prosent av boligens verdi låner du.
  • Gjeldsgrad – den totale gjelden din skal ikke være mer enn fem ganger den årlige inntekten.
  • Likviditet – du skal ha evne til å betale alle lån, og fortsatt ha nok midler til livsopphold.

Bankene har per i dag et visst slingringsmonn når de vurderer lånesøknader fra folk med stram økonomi. Det vil si de kan fravike fra noen av punktene ovenfor, men kun på en viss prosentandel av alle lån de yter.

Vanskelig å spare til egenkapital

Å skaffe minimum 15% i egenkapital er blitt svært vanskelig for stadig flere mennesker. Dette gjelder spesielt unge og nyutdannede som er skal ut på boligmarkedet for første gang. Boligprisene har steget med nærmere 90% de siste ti årene i Norges største byer. Det gjør at den summen mange klarer å spare til egenkapital, er mindre enn 15% av det boligen steg med. Selv flittige sparere kan ende opp med å få mindre i egenkapital, jo lengre tid det går.

Uten en velfylt BSU-konto, og velvillige foreldre med god råd, blir boligdrømmen dessverre en utopi for mange.

Forbruksfinansiering som en nødløsning

De største forbrukslånene er på flere hundre tusen kroner. Fordi de er relativt enkle å skaffe seg, tyr mange til disse lånene som løsning for å skaffe egenkapital. Problemet med dette er todelt. For det første er rentene på forbrukslån uten sikkerhet betydelig høyere enn på huslån. Et stort lån på toppen av boliglånet kan bli vanskelig å håndtere, og låntakeren løper en risiko for å havne i økonomiske problemer.

For det andre er man pliktig til å oppgi all gjeld når man søker om boliglån. Forbrukslånet vil dermed innvirke på hvor stort boliglån man kan få. Dessverre velger enkelte å lyve, og dermed begå lovbrudd, for å unngå denne problemstillingen.

Smutthullet som bankene ikke kan kontrollere

Når bankene foretar en kredittvurdering innhenter de opplysninger om søkerens gjeld. Tallene finner de ved å sjekke hva som er tinglyst i løsøreregisteret og eiendomsregisteret. Med andre ord er all gjeld som ikke er sikret gjennom pant, ukjent for bankene. De har rett og slett ingen mulighet til å sjekke om søkeren har forbrukslån uten sikkerhet, kontokreditter, eller gjeld til kredittkortselskap.

Teoretisk sett betyr dette at man kan ta opp mange lån, eller skaffe seg mange kredittkort, selv om det er totalt uforsvarlig. Dessverre finnes det også et økende antall eksempler på personer som gjør nettopp dette. Det blir det snart slutt på.

Blir vanskeligere når gjeldsregisteret kommer

I løpet av 2019 regnes det med at et nasjonalt gjeldsregister er på plass. Der vil all usikret gjeld bli registrert. Dermed vil det bli langt vanskeligere å ta opp forbrukslån for å skaffe egenkapital til bolig. Banken som det søkes om boliglån hos, vil se hva søkeren har av usikrede lån, og justere lånesummen de er villige til å gi deretter. Låner du 100 000 usikret til egenkapital, må du regne med at det maksimale du kan få i boliglån tilsvarende lavere.